Webinar ‘Educatie voor zorgprofessionals over FreeStyle Libre’

Dit webinar vervangt de FreeStyle Libre educatie avond voor zorgprofessionals. Tijdens deze sessie krijg je praktische instructies en informatie over het systeem. Uiteraard is er ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen. De educatieavonden zijn alleen bestemd voor zorgprofessionals (huisartsen, diabetes verpleegkundigen, POH-ers). Er wordt voor deze educatieve sessie geen accreditatie aangevraagd. Deelname is gratis.

De webinar wordt georganiseerd op 11 én 16 juni en duurt ongeveer vijf kwartier. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.