Warm welkom aan onze cliëntenraad

Kwalitatieve én toegankelijke huisartsenzorg leveren aan de inwoners van de stad. De stem van de patiënt (b)lijkt daarin geen vanzelfsprekendheid. Voor ROHA en HpA was het één van de redenen om een gezamenlijke cliëntenraad op te richten.

Sinds 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (WMCZ) van kracht, die verplicht tot het oprichten van een cliëntenraad. De betrokkenheid van patiënten vinden we belangrijk en daarom omarmen we de boost die de wetgeving geeft aan onze ambities voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Door goed te luisteren naar wat onze inwoners, patiënten, hun naasten én mantelzorgers bezig houdt zijn we van mening dat we de huisartsenzorg nóg beter kunnen maken.

Samen met de voorzitter R. Jonquiere zijn er vier leden geworven. Zij zijn per donderdag 16 september 2021 aangesteld.
Aan hen de belangrijke taak om mee te denken én te adviseren vanuit het perspectief van de inwoners bij het toetsen van het beleid van ROHA en HpA.

Voor jullie als lid van ROHA een waardevolle toevoeging met het oog op toekomstbestendige huisartsenzorg.