WaarneemAssistent helpt bij het tekort aan doktersassistenten

De ROHA werkt samen met WaarneemAssistent bij de aanpak van het tekort aan doktersassistenten. WaarneemAssistent is een platform van AIOS dat ouderejaars geneeskundestudenten selecteert en opleidt tot waarnemend doktersassistent.

Geneeskundestudenten worden via WaarneemAssistent vaak ingezet als er geen geschikte vaste doktersassistent kan worden gevonden, of in geval van ziekte, vakantie of zwangerschap van uw vaste doktersassistent. Uitgangspunt is het vinden van één vaste student die goed bij jouw praktijk past, zodat een duurzame arbeidsrelatie kan worden opgebouwd. WaarneemAssistent werkt samen met vele gezondheidscentra en huisartspraktijken in de gehele Randstad. Ook werkt WaarneemAssistent momenteel samen met de GGD, waardoor veel studenten ervaring hebben met COVID-vaccinatie.

Het belangrijkste speerpunt is kwaliteit, zowel vanuit het oogpunt van de student, als vanuit dat van de praktijk. Daarom doorlopen alle studenten een opleiding op maat en worden zij intensief begeleid. Voor deze opleiding werkt WaarneemAssistent samen met huisartsen, AIOS, doktersassistenten en de NHG. Geselecteerde studenten nemen deel aan de cursus ‘Introductie in de Huisartspraktijk’. Afhankelijk van hun werkzaamheden, volgen zij daarna de NHG triagecursus en/of een cursus praktische vaardigheden. De inhoud van de cursussen kan desgewenst worden afgestemd op de werkwijze van uw praktijk, zodat studenten optimaal voorbereid aan de slag kunnen.

In het kort werkt WaarneemAssistent als volgt:

  1. Persoonlijke kennismaking met WaarneemAssistent in jouw praktijk om behoefte in kaart te brengen.
  2. Vrijblijvende persoonlijke kennismaking met geselecteerde kandidaat in jouw centrum/praktijk.
  3. Kandidaat krijgt opleiding met theorie van WaarneemAssistent.
  4. Inwerken kandidaat in jouw centrum/praktijk (op kosten WaarneemAssistent).
  5. Doorlopende evaluatie en monitoring met vaste contactpersoon bij WaarneemAssistent.
  6. Doorlopende persoonlijke begeleiding en evaluatie van studenten door WaarneemAssistent.
  7. Kosten op basis van daadwerkelijk gepresteerde uren.

ROHA-leden maken aanspraak op een gereduceerd uurtarief van € 27,- (exclusief btw). Als je overweegt gebruik te maken van een geneeskundestudent via WaarneemAssistent of als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Eddy Jordaan via eddy@waarneemassistent.nl of via 020 244 03 15 of 06 51 25 31 21.