Voorschrijven en aanpassen insulinedosering

In het document vind je alle informatie omtrent regels bij het voorschrijven en aanpassen van insuline voor: huisarts, POH, diabetesverpleegkundige en diëtist.

Voorschrijven en aanpassen insulinedosering (april 2015)