Voetzorg en communicatie via Caresharing

  1. Procedure verwijzing en communicatie

Om misverstanden over de communicatiewijze tussen praktijk en podotherapeut te voorkomen, hebben we de procedure voor zowel de podotherapeut als de POH schematisch in kaart gebracht.

Graag je aandacht hiervoor.

  1. Verzoek van podotherapeuten: Om discussies met de patiënt over vergoedingen te voorkomen, liever niet het zorgprofiel doorgeven aan de patiënt.

Het komt nogal eens voor de podotherapeut tot een ander zorgprofiel komt dan bij verwijzing door de POH is aangegeven. Om teleurstellingen te voorkomen vragen de podotherapeuten terughoudend te zijn in het doorgeven van het zorgprofiel aan de patiënt.

  1. Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg?

De NVvP ontvang regelmatig vragen over hoe eelt op/onder de voeten van mensen met diabetes beoordeelt moet worden in het kader van het bepalen van de Simms classificatie. Om hierover een goed advies te kunnen uitbrengen, is een consensusstudie uitgevoerd. Aan deze studie werkten pedicures, kaderartsen, podologen, diabetespodotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, internisten en vaatchirurgen mee. Resultaat: een consensus die voor iedere voetendiscipline, ongeacht de verschillende belangen, een duidelijke leidraad geeft hoe tegen eelt aangekeken dient te worden. Een prachtige, inhoudelijke vorm van samenwerking die als samenvattingskaart te downloaden is via onderstaande link.

http://www.podotherapie.nl/professional/wetenschap/consensusstudie/