Verwijzen naar de beweegcoach

Wat is beweegcoaching?

Beweeg-Coaching is een geprotocolleerde kortdurende interventie van vier contacten in 6 weken met de fysio- of oefentherapeut. Het doel is met plezier te gaan bewegen en het vol te houden, ondersteund met beweeg-coaching. Het beweegadvies zal de keuze bevatten van zelfstandig met of zonder begeleiding, een beweeg- of sportactiviteit in de buurt of programma’s in de eerste – of 2e lijn. Het is een advies dat aansluit bij zijn/haar beweegmogelijkheden op basis van zijn/haar persoonlijke wensen, ervaring in bewegen, fysieke belastbaarheid, mogelijkheden en motivatie.

Voor wie is de beweegcoaching geschikt?

De doelgroep bestaat uit clienten met een chronische aandoening, voor wie meer of anders bewegen een belangrijke bijdrage levert in het versterken van de ervaren gezondheid en daardoor behoefte hebben aan een advies op maat.

In Beweeg-Coaching wordt uitgegaan van gezondheidspromotie. Het is persoonsgericht, directief en niet aan een Diagnose Behandel Code gebonden. Middels het International Classification of Functioning worden de aanwezige bronnen voor het versterken van de interne motivatie en zelfmanagement opgespoord. Er wordt gebruik gemaakt van motivational interview, oplossingsgericht coachen en middelen aangereikt tot zelfmonitoring.

Wie kan verwijzen?

De huisarts/POH als spin in het web van ketenzorg, kan verwijzen voor Beweeg-Coaching. Zelf vragen naar een Beweeg-Coaching is via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (ook voor oefentherapie) mogelijk met de daarbij horende voorwaarden.

Hoe vindt verslaglegging plaats?

Beweeg-Coaching volgt het proces van methodisch fysio- en oefentherapeutisch handelen en verslaglegging. Het wordt als zodanig geregistreerd in een EPD en afgesloten met een evaluatie en rapportage aan de verwijzer. De financiering vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering in een zorgpolis of particulier. In de toekomst zal uitbreiding van bronnen om te financieren wenselijk zijn.

Wie bewaakt de kwaliteit van de beweegcoach?

Het protocol Beweeg-Coaching is opgesteld door de Verenigde Amsterdamse Fysiotherapeuten(VAF) op verzoek van huisartsen met bemiddeling van de Eerste Lijn Amsterdam(ELA).

De kwaliteit van het Beweeg-Coaching wordt geborgd door scholing, welke vanaf mei 2012 verzorgd wordt door de Verenigde Amsterdamse Fysiotherapeuten. Middels de link is een register van de Beweegcoaches beschikbaar.

Hoe kan en waar kan ik de namen van beweegcoaches vinden?

Klik hier voor een kaart alle beweegcoaches in Amsterdam.Tevens via www.vaf.mobi

Contactadres; marja_peltenburg@hotmail.com of info@vaf.mobi