Vervolgsessie laaggeletterdheid en digitale vaardigheid

Op 15 februari vindt er een online vervolgsessie laaggeletterdheid en digitale vaardigheid plaats van 17:00 tot 18:00. De werksessie zal worden geleid door Thea Duijnhoven van Pharos. In deze sessie ga je verder in op hoe jij als praktijk kunt aansluiten op laaggeletterden en minder digitale vaardigheden. Daarnaast zal Sofie Blaisse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) vertellen over digitale vaardigheid en wat de OBA daarin doet. Je kan je opgeven via open@rohamsterdam.nl. Op 23 november was de eerste werksessie in samenwerking met Pharos en een taalambassadeur van Stichting ABC. Dit was een succes! Kijk hier de PowerPoint presentatie terug of kijk de webinar terug op YouTube!

Digitale vaardigheid en pilot van Openbare Bibliotheek Amsterdam
Daarnaast gaat de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in april starten met een pilot waarbij zij de cursus Digivitaler aanbieden bij één bibliotheekvestiging in Amsterdam. Hier leren mensen omgaan met de online zorgomgevingen. Praktijken met patiënten die over (te) weinig digitale vaardigheden beschikken en dit moeilijk (of eng) vinden zijn van harte uitgenodigd voor de pilot. Om de cursus zo goed mogelijk voor te bereiden hoort het team van OPEN graag waar praktijken het meest tegen aan lopen en waar de grootste behoeften liggen. Heeft jouw praktijk patiënten die hier behoefte aan hebben of wil je graag meedenken? Geef je dan op voor 15 februari via open@rohamsterdam.nl. Kijk ook hier voor een filmpje met uitleg over digitale zorg in de bibliotheek.