Verslag webinar over de Wet zorg en dwang in de thuissituatie + handreiking

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Anders dan de voorganger Wet Bopz is de Wzd niet aan een locatie gebonden maar cliëntvolgend. Kortom, de Wzd geldt daar waar de cliënt verblijft en mogelijk onvrijwillige zorg krijgt (dus ook thuis en tijdens de dagbesteding).

Wat betekent dat voor huisartsen en POH-Ouderen? In opdracht van de Amsterdams Huisartsen alliantie organiseerden de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA), Elaa en Vilans een webinar. Bijna 70 Amsterdamse huisartsen, POH-Ouderen en casemanagers dementie namen deel. Het verslag van dit webinar verschijnt deze week op de websites van Elaa en Vilans!

Klik hier voor de handreiking voor Amsterdamse huisartsenpraktijken.