Op goede voet

Onlangs vond er weer een bijeenkomst met podotherapeuten plaats. Aan bod kwam onder andere de communicatie met praktijken, een nieuwe richtlijn diabetische voet (NIV), de samenwerking met de tweede lijn en scholing.

Op 17 september was er weer een bijeenkomst met de podotherapeuten. Wil je op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken en afspraken rondom DM en Voetzorg lees dan onderstaand de notulen.

Notulen ROHA ketenzorg DM2 Podo 09_17