Verhuizing funduslocatie OLVG Lab/SALT in West

Door de beperkte mogelijkheden in het Medisch Centrum West werd al een tijd gezocht naar een nieuwe funduslocatie In Amsterdam West. Deze locatie is nu gevonden op de eerste etage (lift aanwezig) van de voormalige polikliniek van het MC Slotervaart.

Vanaf vrijdag 11 juni maakt OLVG Lab/SALT fundusfoto’s maken in:
Huisartspraktijk Liefeld
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam

In deze praktijk biedt OLVG Lab/SALT meerdere dagen per week onderzoeken aan met ruimere openingstijden. Wij en de medewerkers van OLVG Lab/SALT hopen dan ook dat er meer ruimte komt in de beperkte agenda. De agenda staat inmiddels open.

Sluiting locatie Medisch Centrum West
De locatie Medisch Centrum West gaat sluiten. De cliënten die tussen 11 juni en 16 juli een afspraak hebben in Medisch Centrum West ontvangen een uitnodiging om naar de Huisartspraktijk Liefeld te komen.

Informatie over minder beschikbaarheid fundusonderzoek
In de afgelopen periode hebben jullie wel gemerkt dat er minder mogelijkheden waren voor het inplannen van fundusonderzoek. Dit heeft te maken met personele onderbezetting door de uitval van personeel en het inwerken van nieuw personeel van SALT. De medewerkers van SALT hopen op jullie begrip hiervoor en werken momenteel hard aan het inwerken van nieuw personeel.

Het advies is om, als er op jouw locatie in de buurt weinig plek is, vooral te kijken naar de mensen die echt een onderzoek nodig hebben: DM de Novo, instellen op insuline, mensen met lichte retinopathie en mensen met verhoogde risicofactoren op retinopathie. En kijk ook eens naar een locatie die wat verder weg ligt.

Hopelijk gaat de opening van de nieuwe locatie aan de Louwesweg ook meer mogelijkheden bieden.

Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met Melanie Uijtendaal, coördinator DM: muytendaal@rohamsterdam.nl