Van het bestuur: twee nieuwe kandidaat-bestuursleden

Beste leden,

We zijn zeer verheugd om als bestuur twee nieuwe kandidaat-bestuursleden in ons midden te verwelkomen. Kandidaat omdat officieel de bestuursleden benoemd moeten worden door de leden van de coöperatie tijdens de eerstkomende ALV die op 2 juni 2016 is. Maar gezien onze sterke wens om met vijf leden de coöperatie te besturen zijn ze al actief vanaf 1 maart 2016 en krijgen dan ook vanaf die tijd vacatiegeld.

De kandidaat-bestuursleden zijn Susan Wiegman en Marije Holtrop, beiden werkzaam in Oost. Wij verwachten veel van hun bijdrage maar mochten er zwaarwegende bezwaren van leden zijn dan hoor ik die graag.

Namens het bestuur, Roger Ritz, voorzitter.