Update vanuit crisisteam inzake noodmaatregel LSP

Van veel meer patiënten die de huisartsenpost bezoeken zijn nu de waarneemgegevens in te zien. Deze tijdelijke extra LSP-inzage heeft gevolgen voor uw werk in de huisartsenpraktijk en voor het werken op de huisartsenpost. Ook is het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn hierover. In dit bericht vertellen we u hier meer over. Naar schatting komen door deze maatregel van acht miljoen extra mensen de gegevens beschikbaar. Op donderdag 16 april is de nieuwe werkwijze ingegaan, op alle plekken waar wordt gewerkt met het LSP.

De omvang en voorwaarden van deze maatregel
Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het tijdens de crisis ook toegestaan om de Professionele Samenvatting via het LSP beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt.

Het gaat dus om alle patiënten die geen keuze hebben gemaakt over wel of niet inzage via het LSP.

Daarnaast is nu van alle patiënten (behalve degenen die bezwaar hebben gemaakt) de professionele samenvatting ook in te zien op de SEH, als ze daar terechtkomen. Zowel op de post als op de SEH worden de gegevens alleen geraadpleegd als de patiënt zich daar meldt en als de patiënt er ter plekke mondeling toestemming voor geeft.

Achtergrond van dit project
LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie hebben de overheid om deze tijdelijke maatregel gevraagd, om te zorgen voor een snellere en betere triage en beoordeling van patiënten op de huisartsenposten en SEH. Ook zijn we met de leveranciers van de HIS’en, de systemen op de huisartsenposten en de VZVZ om tafel gegaan, om te zorgen dat zij de technische aanpassingen zouden doorvoeren.

Meer informatie over dit project vindt u op www.inzageopdehap.nl.

Bovengenoemde is van toepassing op het LSP
Technisch is het mogelijk dat de gegevens van de huisarts via de Whitebox op de SEH zichtbaar zou kunnen zijn. Dit is echter een zodanige procedure dat er een administratieve handeling nodig is op de Hap, die praktisch niet te realiseren is. Daarnaast zouden er op de SEH verschillende werkwijzen van opvragen van gegevens moeten plaatsvinden wat door hen niet gewenst is.

Dit betekent dat op deze wijze de gegevens via de Whitebox niet op de SEH’s beschikbaar komen.

Het crisisteam Amsterdam heeft in overeenstemming met de landelijke taskforce besloten inzage op de SEH door de Whitebox niet te faciliteren. Mogelijk is dat in de tweede fase van de corona opt-in beter te realiseren is.

Wij adviseren huisartsen als zij dat nog niet hebben gedaan om zich aan te melden op het LSP.

Ook dit kan een tijdelijke aanmelding zijn die na de crisis ongedaan gemaakt wordt.

Registratie overdracht afspraken ouderenzorg in LSP
Om een goede overdracht te ondersteunen waarbij essentiële informatie goed zichtbaar is via LSP op de HAP, zoals behandelwensen en  contactpersonen, is een werkwijze ontwikkeld door het Corona Crisisteam Huisartsenzorg Amsterdam en de stuurgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) , zie bijlage Registratie Afspraken ouderenzorg Amsterdam LSP.

Overgenomen uit berichtgeving Crisisteam aan HaROP-coördinatoren 22 april 2020