Update ontwikkeling netwerk specialisten ouderengeneeskunde in de wijk in Amsterdam

Specialisten ouderengeneeskunde (SO) in de eerstelijnszorg van de verschillende VVT-instellingen in de stad gaan intensiever samenwerken. In de wijk gebeurt dit in de praktijk al veel, maar deze samenwerking wordt nu verder verstevigd vanuit een gezamenlijk en stedelijk project. Een belangrijk doel van dit project is dat processen, zoals aanmelding en verwijzing door huisartsen, eenduidig en eenvoudiger worden. Tegelijkertijd zal de dienstverlening nog beter aansluiten op de toenemende zorgvragen en blijft de persoonlijke relatie tussen SO, huisarts en POH gewaarborgd. In het project wordt ook rekening gehouden met cBoards, dat door steeds meer huisartsenpraktijken als belangrijk communicatiesysteem in netwerksamenwerking wordt omarmd. Na de zomer volgt meer informatie over dit stedelijke project.

TIP! Er bestaat nu een overzicht van SO’s per gebied. Wil je de laatste versie van dit overzicht ontvangen? Stuur dan een mail naar s.mak@elaa.nl.