Update ICT Stimuleringspakket ROHA

Praktijken die zich hebben aangemeld voor het ICT-stimuleringspakket ontvingen onderstaande informatie al via een e-mail. Mocht jij deze nog niet gelezen hebben, dan kun je dat nu doen via dit nieuwsbericht.

Declareren ICT-gerelateerde facturen vanaf 2020: deadline verschoven naar 1 juli 2021

Van veel praktijken kregen wij te horen dat de deadline 19 februari voor het indienen van de declaraties niet haalbaar is. Daarom onderzochten wij de mogelijkheid van een latere datum.

Wij hebben besloten om de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021. Dan hebben praktijken langer de tijd om hun ICT-investeringen te doen. Conform de regeling kan er voor € 2.250,- per normpraktijk gedeclareerd worden aan ICT-gerelateerde investeringen. Het bedrag voor jouw praktijk vind je terug op het recent verstuurde‘Declaratieformulier ICT Stimuleringspakket’. 

Concreet betekent dit dat er facturen gedeclareerd kunnen worden vanaf 2020 voor:

  • nieuwe hardware (computers, printers, scanners, laptops voor thuiswerken, voorzieningen voor beeldbellen, etc.);
  • nieuwe telecom/telefonie (telefoons, facturen van nieuwe telefoonproviders);
  • nieuwe softwareproducten (patiëntenportalen zoals Pharmeon);
  • uren van ICT-systeembeheerders (ook onderhoud);
  • aansluitkosten LSP (een aantal praktijken moet extra kosten maken voor aansluiting op LSP).

Doorlopende kosten en abonnementen (bijv. HIS-abonnement, lopende telefoon- en internetaansluitingen) kunnen in principe niet gedeclareerd worden. De meeste praktijken sturen een aantal facturen mee waarmee het budget volledig/meer dan gedekt wordt, dat is een prima werkwijze. Mocht je niet voldoende facturen hebben om het bedrag te dekken, neem dan even contact op met Huib Hoogendijk. Ook als er (nog) geen adviesgesprek heeft plaatsgevonden kan de praktijk gewoon de declaratie indienen zoals hierboven beschreven. Mocht je als praktijk alsnog een adviesgesprek willen, neem dan contact op met Huib Hoogendijk of Claudia Borsch (zie contactgegevens onderaan dit bericht).

Thema’s:  Patiëntenportaal, systeembeheer professionaliseren (o.a. mailverkeer stroomlijnen)

Ondertussen voerden wij gesprekken met zo’n 60 praktijken en ontstond zo een goed beeld van de wensen en knelpunten. Op de volgende drie thema’s gaan wij de ondersteuning verder uitwerken.

Patiëntenportaal

Veel praktijken willen de mogelijkheden van het patiëntenportaal verder gaan benutten en het gebruik ervan stimuleren. Wij zijn een aanbod aan het ontwikkelen om praktijken hierin te kunnen ondersteunen. Te denken valt aan uitleg op de praktijk van het gebruik, de inzet van e-mailing naar patiënten, verzamelen van e-mailadressen, etc. Wij verkennen op dit moment met een aantal praktijken de mogelijkheden en proberen deze uit. Als dit aanbod goed bevalt, zetten wij dat uit bij andere praktijken.

Systeembeheer professionaliseren (o.a. mailverkeer stroomlijnen)

Er wordt meer gebruik gemaakt van veilige zorgmail en ander mailverkeer. Een aantal praktijken geeft aan dat het mailverkeer verder gestroomlijnd kan worden. De ROHA gaat daarom samen met een aantal systeembeheerders een aanbod ontwikkelen. Hiermee verstevigen we dan ook de samenwerking tussen de ROHA en systeembeheerders. Het belang van goed systeembeheer en een vakkundige systeembeheerder neemt toe: IT-veiligheid zal steeds belangrijker worden in de huisartsenpraktijk. De overheid zal in de komende jaren met strengere normen komen.

Overige themas’: beeldbellen, wachtkamerschermen, dossiers omzetten/ inscannen

Daarnaast hebben wij ook een aantal ‘overige’ thema’s geïnventariseerd, zoals vragen over  beeldbellen (voorzieningen op orde brengen, instructies beeldbellen), installeren van wachtkamerschermen en omzetten van papieren dossiers naar digitale dossiers.

Inzet van student voor 8 uur

De inzet van een student voor acht uur is nog in ontwikkeling. We zijn nog aan het inventariseren, mede op basis van de gesprekken met de praktijken, wat geschikte werkzaamheden zouden kunnen zijn en hoe we de inzet van studenten kunnen koppelen aan bovengenoemde thema’s.

Contactgegevens

Bij vragen zijn wij te bereiken via de onderstaande gegevens.

Vragen over declaratieformulier en IT-gerelateerde zaken: Huib Hoogendijk, hhoogendijk@rohamsterdam.nl,  06-54230873, bereikbaar maandag t/m donderdag

Vragen over patiëntenportaal en inzet medisch student: Claudia Borsch, cborsch@rohamsterdam.nl, 06-39599383, bereikbaar maandag t/m donderdag