Update over Flash Glucose Monitoring (FGM) in de eerste lijn

Ga je patiënten met de Flash Glucose Monitoring (FGM) begeleiden? Dan is het belangrijk dat je een training volgt in het juiste gebruik van FGM, zodat je in staat bent de data goed te interpreteren en adequaat te kunnen handelen. Aangezien het aantal mensen dat per huisartspraktijk in aanmerking komt klein lijkt te zijn, en dus de onzekerheid en behoefte aan informatie groot is, vinden de DiHAG en Stichting Langerhans het verstandig om kennis en expertise te gaan centreren in de zorggroepen.

Stichting Langerhans biedt kaderhuisartsen diabetes, in samenwerking met de DiHAG, in het eerste kwartaal van 2020 de mogelijkheid om voorlichting te krijgen over deze manier van glucose controleren en de plaatsbepaling in de eerste lijn. Het grootste deel van de zorggroepen in Nederland kan zo expertise ontwikkelen over het optimale gebruik van de FGM. Daarnaast biedt  Stichting Langerhans ook kant en klare scholingen over dit onderwerp aan de zorggroepen aan. Denk bijvoorbeeld aan de zorggroepen die geen gebruik kunnen maken van de expertise van een kaderhuisarts.  

Individuele patiënten worden door belanghebbende firma’s op dit moment geïnformeerd over deze nieuwe vorm van metingen en tegelijkertijd aangespoord om dit bij hun hulpverlener te regelen. FGM is een vorm van glucosemeting die voor sommige patiënten echt veel kan opleveren. De meting is zinvol bij bepaalde patiënten op een 4dd insulineregime met een hulpverlener die kennis van zaken heeft. Bij onzinnig en ongeschoold gebruik bestaat de kans dat de vergoeding van deze dure vorm van glucosemeting (€ 120,- per maand) zal worden gestopt. Met het aanbod van ongesponsorde scholing – een bundeling van kennis en expertise – voor alle kaderhuisartsen en experts binnen de zorggroepen nemen de DiHAG en Stichting Langerhans het initiatief om de inzet van FGM in de eerste lijn goed te begeleiden. Ook geeft deze werkwijze informatie en handvatten aan de Ronde Tafel van de Nederlandse Diabetes Federatie voor het voldoen aan de voorwaarde van het ZiN om kwaliteitscriteria op te stellen.

Op 6 april vindt de scholing van de DiHAG aan de kaderartsen plaats. Kaderarts DM Diana Rietdijk geeft vervolgens via de ROHA een scholing.