Tweetal nieuwe documenten bij COPD

Onder de keten COPD zijn een tweetal nieuwe documenten geplaatst, te weten:

  • Ziektelast bij COPD en Astma-controle
  • Nieuwe GLI-waarden voor spirometrie