Terugblik webinars Opfristraining Patiëntportaal (OmniHIS en MicroHIS)

Uit gesprekken met verschillende praktijken bleek dat er behoefte was aan opfristrainingen over het Uw Zorg online portaal en het HIS. Op 24 en 29 juni organiseerde de ROHA, in samenwerking met Uw Zorg online (Pharmeon), twee webinars. In deze webinars zijn de functionaliteiten van het portaal, gekoppeld aan het specifieke HIS, in het kort besproken. Er was vooral veel ruimte voor het uitwisselen van tips en ervaringen van collega’s en het stellen van vragen aan de leverancier.

Kon jij er niet bij zijn? De webinars zijn hier terug te kijken:
Webinar – Opfristraining patiëntportaal OmniHIS
Webinar – Opfristraining patiëntportaal MicroHIS

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij de implementatie van het portaal? Kijk dan hier of neem contact op met Claudia Borsch (cborsch@rohamsterdam.nl).