Terug naar de basis van diabeteszorg in nieuwe scholing

Bloedglucose meten, insuline injecteren en diabetesmedicatie instellen: dit soort basisvaardigheden krijgen in veel opleidingen voor eerstelijnszorg te weinig aandacht. Dat is zorgelijk omdat juist deze basale competenties zo belangrijk zijn voor goede diabeteszorg. Daarom organiseert de ROHA samen met zorggroep Zorg voor Zuid op 7 en 15 november de scholing Terug naar de basis. Zowel huisartsen, POH-O, POH-S als doktersassistenten zijn welkom!

Tijdens deze praktische scholing wordt je basiskennis over DM type opgefrist, ga je zelf oefenen met medische handelingen zoals bloedglucose en bloeddruk meten en ga je medicatie voor hypertensie instellen. Ook gaan we uitgebreid in op de nierfunctie.

Sprekers zijn:

  • Petra Elders, hoogleraar huisartsgeneeskunde DM bij Zorg voor Zuid
  • Diana Rietdijk, kaderhuisarts DM bij de ROHA
  • David Koetsier, kaderhuisarts bij de ROHA en Zorg voor Zuid
  • Sandra van Strijp, diabetesverpleegkundige bij de ROHA

Programma

16.00 – 16.10: Intro

16.15 – 17.15: Workshopronde 1: Instellen DM-medicatie en instellen hypertensiva

17.15 – 18.15: Workshopronde 2: Meten bloedglucose (oefenen), insuline injecteren en lipohypertrofie en nierfunctie

18.15 – 19.00: Diner

19.00 – 20.00: Workshopronde 3: Instellen DM-medicatie en instellen hypertensiva

20.00 – 21.00: Workshopronde 4: Meten bloedglucose (oefenen), insuline injecteren en lipohypertrofie en nierfunctie

21.00 – 21.10: Centrale afsluiting

Praktische informatie

Datum: 7 of 15 november 2023
Tijd: 16.00 – 21.00 uur (inclusief catering)
Locatie:

Voor wie: huisartsen, POH-O, POH-S en doktersassistenten
Accreditatie: wordt aangevraagd
Neem mee: een RR-meter

Aanmelden

De scholing Terug naar de basis wordt twee keer gegeven: op 7 en op 15 november. Je meldt je dus voor één van deze data aan.

Aanmelden kan tot uiterlijk één week voor de scholingsdatum. We zien je graag in november!