Stedelijke update ouderenzorg

In dit stedelijke bulletin voor de ouderenzorg in de eerste lijn zijn de laatste ontwikkelingen samengesteld voor POH-Ouderen, en andere betrokken bij het programma Beter Oud in Amsterdam. Het is goed om van deze informatie op de hoogte te zijn, en mee te nemen in jullie werk. In deze 17de editie vind je onder meer:

  • Save-the-Date voor de mooie conferentie ‘Netwerkzorg nieuwe stijl voor kwetsbare ouderen’ dinsdag 10 mei (17:30 – 21:00 in De Burcht)
  • Uitleg over de Zorgbrigade in Noord, Zuidoost en Nieuw-West
  • Doorbemiddelingsfunctie Stedelijk Zorg in de Wijk weer actief
  • Workshop tips vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen
  • Link naar magazine ‘Leven en Zorgen in de Grote Stad’ door het Ben Sajet Centrum