Rectificatie omtrent overzetten Glargine op Abasalgar

In onze vorige nieuwsbrief stond dat apothekers zonder overleg patiënten hebben overgezet van Glargine op Abasalgar insuline. Het blijkt dat dit te maken heeft met het inkoopbeleid van een aantal zorgverzekeraars. De informatie is inmiddels gewijzigd en aangevuld.

In de nieuwsbrief van vorige week stond dat de apothekers zonder overleg patiënten over hebben gezet van Glargine op Abasalgar.
De FBA wees ons er echter op dat de aanleiding van het omzetten van de medicatie het gevolg is van het inkoopbeleid van een aantal zorgverzekeraars.

Hieronder het gewijzigde bericht met nog een aanvulling.

Een aantal zorgverzekeraars, VGZ (Univé, IZZ en IZA) en CZ (OHRA, Just en Nationale Nederlanden), en niet de apothekers hebben besloten dat patiënten met Glargine moeten overstappen op biosimular Abasalgar. Dit zorgt voor veel extra werk voor apothekers en huisartsen, waar ze met elkaar niet op zitten te wachten.

Om het proces beter te laten verlopen heeft de ROHA samen met de CHAGZ een stappenplan opgesteld hiervoor.

Stappenplan overzetten insuline glargine op Abasaglar

  1. De apotheek levert een lijst aan van verzekerden aan de huisartsenpraktijk van de mensen die insuline Glargine gebruiken en die bij VGZ verzekerd zijn (Univé, IZZ en IZA) en CZ (OHRA, Just en Nationale Nederlanden).
  2. Op het eerstvolgende kwartaalconsult van de desbetreffende patiënt, wordt besproken of overzetten naar Abasaglar mogelijk is.
  3. Zo ja, de pen wordt uitgelegd door de POH aan de patiënt en een recept wordt gemaakt en verstuurd naar de apotheek. De patiënt gaat dezelfde hoeveelheid eenheden gebruiken en prikt in de eerste week een  dagcurve (minimaal 4 metingen) en overlegt deze met de POH.
  4. De apotheker zet pas over wanneer er daadwerkelijk een recept uitgegeven is.
  5. De praktijken zelf nemen ook nog contact op met hun belangrijkste apotheken om dit te communiceren.

Zie verder nog de patiëntfolder over Abasalgar, indien je als praktijk graag een demo-pen ontvangt, mail dan even naar Melanie Uytendaal: muytendaal@rohamsterdam.nl