Special Beter Oud in Amsterdam 2021

De basis staat. En nu verder!

De ouderenzorg in Amsterdam is volop in beweging. Een kleine greep uit de vele ontwikkelingen: de inzet van communicatietool cBoards, het herstel van de dementieketens, de transmurale zorg, de start van de buurtteams en Amsterdam Vitaal & Gezond.

Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot het programma Beter Oud in Amsterdam? Waar staat het programma? En welke mogelijkheden en wensen voor verbetering zien we nog? Over deze vragen gaat de Special Beter Oud in Amsterdam.

Bekijk de Special Beter Oud in Amsterdam 2021.