Samenvattingskaart DM transmurale afspraken

De samenvattingskaart DM transmurale afspraken is geüpdate. Deze is te vinden op de website onder “documenten”.

Ook het stedelijk DM protocol is in de laatste fase voor publicatie en zal spoedig op de website komen samen met een overzicht van alle medicatie.