ROHA start samenwerking met Helpdesk Digitale Zorg

(Digitaal) gezond zijn én blijven
Onze gezondheidszorg wordt steeds digitaler: patiënten kunnen hun medische dossier online inzien, hun gezondheid wordt gemonitord op afstand, en zij gaan naar de medisch specialist op e-consult vanuit hun eigen stoel. Patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD of diabetes meten thuis hun longfunctie of bloedsuiker, monitoren hun klachtenpatroon, en krijgen automatisch een gepersonaliseerd behandeladvies.

ROHA Helpdesk Digitale Zorg

Niets is vanzelfsprekend
Het succesvol benutten van deze mogelijkheden leidt tot een zorg van hogere kwaliteit, met meer oog voor wensen van patiënt en zorgverlener. Kan jij je nog een wereld zonder internet of mobiele telefoon voorstellen? Toch is het gebruik van al die technologische snufjes niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Dat maakt dat de vragen in de spreekkamer vandaag de dag niet enkel en alleen meer betrekking hebben op gezondheid.

Helpdesk Digitale Zorg ontzorgt jou én jouw patiënten
Uit persoonlijke gesprekken met onze huisartsen en praktijkmedewerkers blijkt dat het éxtra kostbare tijd van hen vraagt om de patiënt hierin optimaal te ondersteunen. Reden voor ROHA om haar aangesloten huisartsenpraktijken te faciliteren en de samenwerking op te starten met Helpdesk Digitale Zorg.

Gratis doorverwijzing
Deze helpdesk is voor alle patiënten (gratis) telefonisch en per mail te bereiken met betrekking tot al hun vragen over het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals het patiëntenportaal, cBoards en het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hou de brievenbus in de gaten. Binnenkort ontvangt iedere praktijk visitekaartjes met het telefoonnummer van de Helpdesk. Geef deze gratis doorverwijzing vooral mee aan alle patiënten. Zó is hulp op afstand altijd dichtbij, ook voor díe patiënten die net iets minder digivaardig (b)lijken.

Heb je een vraag over (de samenwerking met) Helpdesk Digitale Zorg? Ben je recent gestart of ga je binnenkort starten met een nieuwe digitale toepassing voor jouw patiënt? Dan kun je contact opnemen met Claudia Borsch: cborsch@rohamsterdam.nl

Gegevens Helpdesk
Telefoonnummer: 085 1304 575
Mailadres: info@helpdeskdigitalezorg.nl
Website: https://helpdeskdigitalezorg.nl/