Roha gaat om: van vinken naar vragen

In 2016 gaat het roer om. ROHA gaat de koers verleggen om van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg te komen. Niet langer ligt de focus op de afvinklijstjes maar gaat de zorg om wat iemand beweegt om gezond te zijn.

Tijdens de POH-dagen in het najaar van 2015 hebben de praktijkondersteuners kennis gemaakt met de GG-methodiek. Er was veel enthousiasme voor de methode. Tegelijkertijd werd ervaren hoe ver ZZ en GG van elkaar af liggen en hoe moeilijk het dus is om patiënten goede zorg te geven door ZZ met GG te combineren. Een hele uitdaging dus om met z’n allen de patiënt de regie te laten nemen en toch ook aan de eisen van de ketenzorg te voldoen. Wie het nog niet gezien had, kan hier het verslag van de POH-dagen nog eens lezen.

Onderdeel van het meerjarenplan

De ROHA zet zich de komende jaren nadrukkelijk in voor het transformeren van geprotocolleerde zorg per aandoening naar doelmatige, persoonsgerichte begeleiding. De begeleiding richt zich op zinvolle zorg en optimale ervaren gezondheid van mensen met (een) chronische ziekte(n) of een vergroot risico daarop.

Pijler is het vergroten van patiëntenparticipatie door te starten bij de waarde van de patiënt rondom zijn ervaren gezondheid. Zorgprofessional en patiënt zoeken samen naar hoe dit het beste kan. De ROHA heeft de ambitie om dit met de samenwerkingspartners te verwezenlijken.

Wat het oplevert

Persoonsgerichte zorg is prettig voor de patiënt. Er wordt uitgegaan van wat van waarde is voor hem of haar. In die waarde zit de drijfveer om in actie te komen. Een zorgverlener die dat steunt is een ware coach voor de patiënt. Persoonsgerichte zorg is ook prettig voor de professional. Een patiënt die zelf het heft in handen neemt is een zorg minder. Het geeft het gevoel dat je kwaliteit hebt kunnen toevoegen en dat je zinvol bezig bent.

Wat het vraagt

De koers wijzigen vraagt wel wat. Tijd en energie, geduld en doorzettingsvermogen. Handvaten om de afvinklijstjes iets meer los te laten. Nieuwe gesprekstechnieken om achter de drijfveren van je patiënten te komen.

Talentengroep: oproep!

Tijdens de POH-dagen bleken er binnen de ROHA al heel wat GG-talenten te zijn. Dat komt goed uit, want binnenkort starten we met een heuse talentengroep. Dat zijn POH’s en huisartsen (en misschien ook wel mensen van andere disciplines) die snakken naar het werken volgens de GG-methodiek en die daar ook feeling voor hebben. Met deze groep willen we de weg gaan bereiden voor de nieuwe koers in de praktijk. Dit is je kans! Doe je mee?

De talentengroep krijgt training en begeleiding. Je komt met de groep meerdere keren per jaar bij elkaar. Jouw ervaringen dragen bij aan zinvolle zorg. Heb jij zin om je talent in te zetten voor een persoonsgerichte manier van werken? Meld je dan aan bij Karin ter Borg. De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 26 januari, van 17.30 – 19.30 uur. Locatie: Flex 427, Kerkstraat 427.