Protocol Langerhans Dexamethason en diabetes bij COVID-19

Patiënten met COVID-19 krijgen thuis soms dexamethason toegediend. Ontregeling van bloedglucosewaarden kan bij diabetespatiënten het gevolg zijn. Ook kan bij iemand zonder diabetes (en dus zonder beschikbare bloedglucoseverlagende medicatie) een hyperglycemie ontstaan door gebruik van corticosteroïden zoals dexamethason.

Er leven veel vragen over bovenstaande informatie. Daarom hebben wij vanuit Langerhans-DiHAG een protocol ontwikkeld voor de eerste lijn.

Via de volgende link kun je in acht minuten de samenvatting van dit protocol bekijken:
https://diabetes2.nl/nieuwsflits-dexamethason/

Voor het downloaden van het protocol in PDF ga je naar Diabetes2 via de volgende link:
https://diabetes2.nl/dexacovid/