Project OPEN

Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook het recht op online inzage. Dit kan worden gerealiseerd door de gegevens online beschikbaar te stellen in een portaal of een PGO[1]. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de patiënt zo nog beter geïnformeerd is over zijn of haar gezondheid, meer betrokken is bij de behandeling en de therapietrouw toeneemt.  

Huisartsenpraktijken gaan de komende drie jaar aan de slag met het realiseren van online inzage in de regio, het stimuleren van het gebruik door de patiënt (met een streven van 20% gebruik in 2022) en het opdoen van ervaring met de Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) in de regio.

Wat krijgt de patiënt te zien?

De online inzage verloopt conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’[2]. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E en P regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage*
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

*Er komt geen EERDER vastgelegde E en P regel beschikbaar voor de patiënt.

Stand van zaken

Op 18 november is Iris Smal gestart in haar functie van projectleider voor het programma OPEN. De Alliantie van Amsterdamse Huisartsen[3] zorggroepen en gezondheidscentra neemt de regionale coalitierol op zich voor de regio Amsterdam, Badhoevedorp en Diemen. De ROHA is penvoerder voor deze coalitie. Het project OPEN valt onder de stuurgroep ICT van de Alliantie. Lonneke Reuser en Kees Kanters zijn de programmamanagers van het project. De subsidie aanvraag voor de regionale coalitie wordt deze maand ingediend.

Wat kun je verwachten

In januari wordt het implementatie plan voor de regio verder uitgewerkt. Op 13 januari is gesproken met de klankbordgroepleden om ideeën voor dit plan op te halen. We geven binnenkort meer duidelijkheid over de informatie- en scholingsmomenten, de stappen voor de deelnemende praktijken en de planning, met zoveel mogelijk aansluiting op de activiteiten van de zorggroepen.

 • De eerste materialen voor patiënten zijn beschikbaar gesteld door het OPEN bureau. Ook is er een lijst met patiëntvriendelijke titels te raadplegen, zodat de regels die kunnen worden ingezien begrijpelijk zijn voor de patiënt[4]. Materialen worden, ook in de regio, in samenwerking met Pharos ontwikkeld, zodat de informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen.
 • Informatie over het project OPEN voor de regio Amsterdam komt op de website van de Alliantie van Amsterdamse huisartsen. Algemene informatie is ook te vinden op de landelijke OPEN website[5].
 • De HIS’en zijn bezig met de technische realisatie van de koppeling met het portaal en PGO. De gesprekken met de HIS’en worden gevoerd. Binnenkort volgen een status update en de keuzemogelijkheden voor online medische inzage en een stappenplan per HIS.
 • Omnihis organiseert op 6 februari van 17.30 tot 20.30 in het centrum van Amsterdam een bijeenkomst over OPEN. Onderwerpen die aan bod komen zijn de status in de regio, de PGO en portaal, de ontwikkelingen vanuit het HIS en de stappen die nog moeten worden genomen. Aanmelden kan via de website[6]. Voor de overige HIS’en zijn nog geen data bekend voor bijeenkomsten en/ of scholingen.
 • Eind februari wordt een eerste, e-learning module beschikbaar gesteld voor de praktijken. Deelname is verplicht en wordt geregistreerd om de vergoeding per praktijk te kunnen ontvangen. Het gaat om een algemene scholing over medische online inzage en het nut voor de patiënt en de praktijk. Per deelnemende praktijk moet minimaal één huisarts, en (indien van toepassing) één praktijkondersteuner, één praktijkmanager en één praktijkassistent deelnemen. Na het volgen van scholingsmodule 1 ontvangen deelnemers twee accreditatiepunten. Informatie hierover volgt.

Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met de projectleider via open@rohamsterdam.nl.

Heb je zelf nuttige ervaringen met medische inzage of functies in het portaal, dan nodigen we je graag uit om deze ervaringen te delen en contact op te nemen met de projectleider. Wij delen de informatie en kennis graag binnen de coalitie!


[1]Zie voor meer informatie over de verschillen tussen een portal en een PGO; https://www.medmij.nl/pgo-versus-portaal/.

[2] Voor meer informatie over de richtlijn en de veel gestelde vragen: https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/

[3] Het samenwerkingsverband van (bijna) alle huisartsen in Amsterdam, Badhoevedorp en Diemen. Het verband bestaat uit tien zorggroepen, de Huisartsenkring Amsterdam, Huisartsenposten Amsterdam en Elaa (ROS). In totaal vertegenwoordigen de zorggroepen ruim 90% van de huisartsen in deze regio. Zie ook https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/

[4] De materialen voor patiënten en de lijst ‘Patiëntvriendelijke titels’ zijn beschikbaar via: https://open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten/.

[5] De algemene informatie over OPEN is beschikbaar via: https://open-eerstelijn.nl/

[6] Aanmelding voor de bijeenkomst van Omnihis over OPEN: https://www.omnihis.nl/nieuws/page/2/