Podcast over de herziene NHG standaard COPD

Sinds april is er een herziene NHG Standaard COPD van kracht. Enkele onderwerpen zijn versimpeld, verduidelijkt en beter geborgd.

Heb jij behoefte aan een korte samenvatting van de wijzigingen?
Luister dan naar deze podcast https://www.cahag.nl/nieuws/podcast-herziene-nhg-standaard-copd die jou in 25 minuten bijpraat over bijvoorbeeld het beleid bij aanwijzingen voor restrictie en vereenvoudiging van de standaard door de ziektelast terug te brengen van drie naar twee niveaus.

Ook het verwijsbeleid, medicamenteuze ondersteuning en wat te doen bij een longaanval komen in deze podcast aan bod.