PaTz Amsterdam: tijdig-deskundig-samen

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. Huisartsen/POH-Ouderen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen. Samen bespreken ze patiënten die naar verwachting binnen een jaar overlijden (Surprise Question) en anticiperen ze op de zorgbehoefte van de patiënt en zijn naasten. Een recent ontslag uit het ziekenhuis of het bespreken van behandelwensen kunnen aanleiding zijn voor het markeren van palliatieve zorg. Ook is het belangrijk dat betrokken professionals onderling evalueren of de gewenste kwaliteit van zorg geboden werd en hoe daarin is samengewerkt. Met deze gezamenlijke aanpak nemen de kwaliteit en deskundigheid van de palliatieve zorg in de eerste lijn toe. Wist je dat er regelmatig een PaTz Nieuwsflits verschijnt? Lees hier het laatste nieuws.

Wil je weten of de huisartsen waar jij mee samenwerkt in een PaTz-groep zitten? Of wil je meer informatie hierover?
Dan kun je contact opnemen met Marij Duijsters, m.duijsters@elaa.nl of 06 43 56 23 49.