Inzet van een specialist ouderengeneeskunde

De huisarts kan overleggen of een huisbezoek voor een patiënt regelen van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist specifiek medische zorg tijdelijk overnemen. Het hoe en wat omtrent de specialist ouderengeneeskunde staat in een handreiking over de samenwerking met de huisarts beschreven.

De huisarts kan vragen om telefonisch overleg of een huisbezoek bij een patiënt door de specialist ouderengeneeskunde voor een consult, polyfarmacie consult en/of geriatrisch assessment. De patiënt hoeft geen CIZ indicatie hiervoor te hebben.

Afhankelijk van de vraagstelling van de huisarts en de gevoelde beperkingen van de patiënt, biedt de specialist ouderengeneeskunde ook specifiek medische zorg. Deze zorg kan -indien gewenst door beide partijen- tijdelijk worden overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde.

Via onderstaande link zijn samenwerkingsafspraken tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde beschreven in de “handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde”, opgesteld door Verenso en de LHV.

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/161013-Handreiking-Samenwerking-DEF.pdf