Webinar over Wet zorg en dwang (Wzd) in de thuissituatie voor huisartsen én POH-Ouderen 21 april 17.15 tot 18.15 uur

Op 21 april van 17.15 tot 18.15 uur organiseren de ROHA, Vilans en Elaa, namens de AHa een webinar over de Wet zorg en dwang (Wzd) in de thuissituatie. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2020 de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en sluit beter aan bij de huidige tijd waarin mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Onvrijwillige zorg of opname is soms nodig. De nieuwe wet is dan ook niet alleen intramuraal, maar óók in de thuissituatie van kracht.

Irme de Bonth, expert Wzd van Vilans, geeft in deze webinar uitleg over de essentie van de wet, die vooral in het teken staat van goede zorg voor kwetsbare ouderen met een psychogeriatrische aandoening. Ook gaan we in op het belang van goede samenwerking in de wijk voor deze kwetsbare doelgroep. Wat heb je al met elkaar georganiseerd wanneer een situatie (plotseling) complex wordt? Een huisarts en specialist ouderengeneeskunde lichten deze vraag toe aan de hand van een casus.

We sluiten af met een ‘digitale overhandiging’ van de handreiking Wet zorg en dwang voor Amsterdamse huisartsen, die na afloop van deze webinar ook is te downloaden op de website van de Amsterdamse Huisartsen alliantie.

Lees het hele bericht hier en meld je aan.