Oproep van de astma/COPD expertgroep

Veel van onze longpatiënten zijn de afgelopen twee jaar buiten beeld geweest. We hebben weinig exacerbaties gezien, maar we weten inmiddels ook dat veel van deze mensen twee jaar lang geïsoleerd hebben geleefd en nauwelijks hebben bewogen. Te vrezen valt dat zij fors aan conditie hebben ingeleverd en dat er veel werk nodig is om ze terug te krijgen op hun oude niveau.

Ook wij hebben gemerkt dat het lastig was om met deze patiënten contact te houden.

We vinden het daarom echt van groot belang dat jullie ze weer gaan oproepen. Om te horen hoe het gaat en de patiënt weer goed in beeld te krijgen. Een goed gesprek en de verschillende vragenlijsten kunnen daarbij helpen. Denk ook aan inhalatietechniek, longaanval management, een gesprek over bewegen en (zo nodig verwijzing naar de fysiotherapeut en diëtist) en hulp bij stoppen met roken.

De CAHAG heeft ook een advies uitgebracht over het eventueel weer doen van een longfunctie in de praktijk. Zie CAHAG advies uitvoering spirometrie 10-12-2021

Overweeg bij iedere patiënt opnieuw of het doen van een spirometrie een toegevoegde waarde heeft. Bekijk de route voor het aanvragen van spirometrie op de pagina astma/COPD (onder veel gestelde vragen).

Denk ook aan de mogelijkheid van consultatie van het expertteam astma/COPD via Collab. Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt! Ook voor korte en simpele vragen kun je bij het expertteam terecht; zij kunnen met een druk op de knop de gegevens van de patiënt inzien en proberen altijd binnen een dag te reageren.