Oproep: Uitdagingen gezocht

Ervaar jij een uitdaging/probleem in je praktijk, je wijk of de stad? Laat het ons weten!

In april vindt voor de tweede keer het driedaagse evenement Amsterdam Hacking Health plaats. Zorgprofessionals, burgers, ontwerpers en ontwikkelaars ontmoeten elkaar om samen te werken aan het oplossen van problemen. Daarom zoeken en verzamelen wij problemen en/of uitdagingen waarvoor in drie dagen tijd een eerste oplossing gevonden kan worden.

Een greep uit de problemen en aangedragen oplossingen van vorig jaar: https://dutchhackinghealth.nl/amsterdam/impressie/

Van hartpatiënt naar langdurig grip op je gezondheid
Probleem
Een groot aantal mensen wordt geconfronteerd met een hartprobleem. Verandering van leefstijl is noodzakelijk. Ziekte kost geld, gezondheid levert geld op. Binnen de veilige omgeving van het ziekenhuis lukt het vaak om een leefstijlverandering in te zetten, maar maar hoe houd je daar langdurig grip op als je weer thuis bent en omstandigheden steeds veranderen?

Oplossing
Elke patiënt krijgt een cadeaudoosje met kaarten die gezond gedrag stimuleren met steun van de omgeving. Op iedere kaart staat een specifiek doel dat de patiënt, samen met zijn hartmaatje, wil bereiken. De patiënt kan de kaarten die hem of haar aanspreken zelf uitkiezen en deelt deze uit aan vrienden, familie, collega’s en lotgenoten.

Wondzorg, onze zorg!
Probleem
De wondzorg is erg versnipperd georganiseerd. De regie kan liggen bij de huisarts, een verpleegkundig specialist van een thuiszorgorganisatie, of een of meerdere specialisten uit het ziekenhuis. De patiënt weet in dit ingewikkelde zorglandschap niet meer bij wie hij moet zijn voor vragen over de wondzorg. De zorgverlener weet niet wanneer hij de regie over de wondzorg kan overdragen in de keten. Deze versnipperde zorg geeft de patiënt veel ongemak, vertraagt de wondgenezing, en zorgt helaas ook voor verspilling van tijd en verbandmateriaal. Dit kost ons veel geld.

Oplossing
Een digitaal platform, interactief en adaptief. De patiënt staat hierin centraal en geeft toestemming aan zijn behandelteam voor informatie-uitwisseling. Het platform is gekoppeld aan de huidige EPD’s. Zowel de patiënt als de zorgverleners hebben inzicht in de informatie en het is duidelijk wie de regie heeft.

De website (https://dutchhackinghealth.nl/amsterdam/) geeft meer informatie over de editie van 2019 en dit jaar. Je kan je zelf aanmelden om mee te doen, je eigen probleem indienen of drie dagen meedenken aan de oplossing voor een probleem dat door iemand anders is ingediend. Laat het ons weten als je deel wilt nemen: waar nodig kunnen we ondersteunen en de krachten bundelen.

Lijkt het je leuk om bij te dragen, maar kan je niet drie dagen aanwezig zijn? Neem dan vooral contact op met Evelien Vos (evos@rohamsterdam.nl). Heb je een probleem waar een team tijdens het evenement mee aan de slag zou kunnen gaan,  laat het weten! Je kan ook voor een paar uur deelnemen als expert en de teams adviseren. Door jouw praktische ervaring in de zorg ben jij hier namelijk uitermate geschikt voor!