Welke twee POH-ers denken mee?

De ROHA is op zoek naar twee POH-ers voor de KIS-heroriëntatie werkgroep die van september tot en met december 2019 meedenken over ROHA’s toekomstige KIS-inrichting. 

Omdat steeds meer HISsen de mogelijkheid bieden om de ketenprotocollen in het HIS te registreren en de ROHA ook nieuwe zorgactiviteiten coördineert (zoals de GLI en O&I), is tijdens de ALV in juni besproken hoe de ROHA de komende maanden een heroriëntatie gaat uitvoeren op het gebruik van het huidige KIS, Caresharing. Ook het stoppen van het onderhoud van de OZIS-koppeling (formeel per 01-01-2020) speelt hierbij een rol. Een werkgroep bestaande uit huisartsen, POH-ers en een ketenpartner, ondersteund door het ROHA-team, zal deze heroriëntatie leiden. Het doel is om tijdens de ALV in december 2019 een adviesrapport te presenteren.

Voor deze werkgroep zijn wij op zoek naar twee geïnteresseerde POH-ers die deel willen nemen. Hiermee krijg je een stem en een rol in het kiezen van een toekomstbestendige KIS-inrichting voor alle 135 ROHA praktijken!

Concreet kan je het volgende verwachten:

  • Drie avondbijeenkomsten
  • Een middagbijeenkomst
  • In september, oktober en november.

De praktijk zal vacatiegelden vergoeding ontvangen voor de ingebrachte uren.

Mocht je interesse hebben of meer willen weten over de werkgroep, neem dan contact op met Farhang Dehzad via fdehzad@rohamsterdam.nl