Programma OPEN

Het huisartsenlandschap is continu in verandering, en het beschikbaar komen van nieuwe digitale middelen spelen daarbij een belangrijke rol. Tegenwoordig kunnen patiënten bij de meeste huisartsen online afspraken maken, een digitaal consult voeren of digitaal een herhaalrecept aanvragen. Deze digitale middelen maken de bereikbaarheid van de zorgverlener beter, maar leiden ook tot efficiëntie in de bedrijfsvoering. Steeds meer zorginstellingen bieden de patiënt voortaan ook online inzage in de eigen medische gegevens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de patiënt hierdoor beter geïnformeerd te zijn over zijn of haar gezondheid, meer betrokken te zijn bij de behandeling en wordt ook een toename van therapietrouw gezien. Terwijl inzage in de eigen gegevens reeds een recht is van de patiënt, komt vanaf 1 juli 2020 daar ook online inzage bij. Oftewel vanaf deze datum dient de patiënt wettelijk online inzage te kunnen hebben in, of een digitaal afschrift te kunnen ontvangen van, de eigen medische gegevens. De specifieke informatie waar de patiënt toegang tot krijgt staat beschreven in ‘Online inzage in het Huisarts-EPD richtlijn’ van de NHG. 

Om huisartsen te ondersteunen in deze verandering is het OPEN programma opgericht. OPEN is een initiatief van LHV, NHG en InEen. OPEN zal de individuele huisarts waar mogelijk ontlasten door bepaalde activiteiten hiervoor landelijk dan wel regionaal op te pakken. Landelijk worden de technische aanpassingen met de HIS leveranciers begeleid. Regionaal worden praktijken via regionale coalities ondersteund. Voor de regio Amsterdam zal de Alliantie van Amsterdamse zorggroepen en gezondheidscentra deze regionale coalitie rol oppakken en ROHA zal penvoerder voor deze coalitie zijn. Deze coalitie zal de individuele huisartsen helpen om te voldoen aan deze wettelijke verplichting door de gesprekken met de leveranciers te begeleiden, scholingen te organiseren, communicatiemateriaal te verspreiden, en patiënten te enthousiasmeren gebruik te maken van deze online mogelijkheden.
Aangezien dit een investering van tijd en energie vraagt van de huisarts, ontvangt iedere praktijk een eenmalige financiële vergoeding van € 2,83 per ingeschreven patiënt, onder voorwaarde dat de huisartspraktijk deelneemt aan deze regionale coalitie. Om die reden kan je binnenkort een digitale vragenlijst ontvangen waar je instemming voor deelname wordt gevraagd. Voor een tijdige aanmelding moet deze ingevulde en digitaal ondertekende vragenlijst voor 15 september retour gestuurd te zijn.

Wat moet je nou verder als huisartsenpraktijk doen en wat gaat dit voor jou betekenen? Voorlopig hoef je niets te doen, behalve de online vragenlijst invullen en terug sturen. Binnen enkele maanden kan je meer informatie verwachten, onder andere over het verschil tussen een portaal en een PGO, wat je wel of niet moet doen bij een online-inzage vraag van een patiënt en over welke gesprekken je met jouw HIS-leverancier hiervoor moet voeren.

Onderstaand lees je een brief die naar alle Amsterdamse huisartsen is verstuurd via de verschillende zorggroepen met meer informatie over online inzage, het OPEN programma en de rol van de regionale coalitie.

Let dus op je post, binnenkort ontvang je per email een online vragenlijst. Je moet enkele vragen beantwoorden en de ingevulde vragenlijst ondertekenen als verklaring voor deelname. Dit is een voorwaarde om aanspraak te maken op de financiële vergoeding. Doe dit voor 15 september! Voor verdere vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met open@rohamsterdam.nl.