Ontwikkeling handreiking voor huisartsen WZD in de ambulante setting

Stedelijk zijn partijen bezig met de ontwikkeling van een handreiking voor Amsterdamse huisartsen om alle procedures in de WZD zo goed mogelijk te kunnen doorlopen.

De verantwoordelijkheden en taken van de huisarts staan beschreven per onderdeel:

  1. Voorafgaand aan een aanvraag van artikel 21 bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ );
  2. Bij de aanvraag van een medische verklaring (MV) voor een Rechterlijke Machtiging (RM) of In Bewaring Stelling (IBS);
  3. Bij de RM-zitting;
  4. Bij het realiseren van een opname.

Neem contact op met Sabine Mak s.mak@elaa.nl voor meer informatie.