Nieuws en wetenswaardigheden rond astma/COPD

Er is veel te melden rondom astma/COPD! Zo worden kosten voor fysiotherapie vanaf 1 januari 2019 uit de basisverzekering vergoed voor alle COPD-patiënten vanaf GOLD II. Verder heeft IMIS de inhoud van de scholingen gewijzigd en is de biologische ijk afgeschaft. Meer weten?

Stel de goede diagnose!
Het stellen van de diagnose astma, COPD, of ACOS is helemaal niet eenvoudig. Wijst reversibiliteit nou altijd op astma, of niet? Is dat COPD-beeld wel echt COPD of is het onderbehandeld astma? Ook longartsen vinden dat soms moeilijk! We zien met enige regelmaat dat patiënten lang met een verkeerde diagnose rondlopen, wat ook gevolgen heeft voor het effect van de behandeling.

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om je astma en COPD patiënten voor het specialistisch adviesconsult via ZorgDomein te verwijzen naar het Huisarts+punt, locatie OLVG Spuistraat. De longarts ziet de patiënt eenmaal en adviseert de patiënt en huisarts over het verdere beleid en eventuele therapie.

Vooral voor praktijken die nog niet zoveel ervaring hebben met longzorg, en voor de praktijken die spirometrie uitbesteden, is dit een uitgelezen kans om de diagnose bij hun longpatiënt ècht zeker te stellen, voordat de patiënt in de keten wordt geïncludeerd. Het is ons dringende advies om dit dan ook bij de geringste twijfel te doen! Je bespaart je patiënt mogelijk een leven lang de verkeerde behandeling, en het kost niets!

Fysiotherapie in basisverzekering
Goed nieuws: fysiotherapie kosten worden vanaf 1 januari 2019 uit de basisverzekering vergoed voor alle COPD-patiënten vanaf GOLD II. Door middel van een passend beweegprogramma leert de COPD patiënt conditie en kracht beter te ontwikkelen en te verdelen.

Verwijs je patiënt dus volgend jaar naar een LoRNA-therapeut, het kan zoveel schelen in de kwaliteit van leven. Let op: er is wel een maximum van 70 aan het aantal behandelingen.

Biologische ijk afgeschaft, ijkspuit met korting
Voor iedereen die de Caspir enige tijd geleden heeft gevolgd is er goed (?) nieuws: de biologische ijk is afgeschaft, want die blijkt toch veel te onbetrouwbaar. Het advies is nu om voor alle spirometers een ijkspuit te gebruiken, waarmee voor gebruik de spirometer wordt geijkt.

Bij de spirometer van Welch Allyn wordt deze ijkspuit gratis geleverd, echter bij Spida en Carefusion niet. De ijkspuiten zijn duur, maar de ROHA kan een korting bedingen bij de leverancier als we er meer tegelijk bestellen. Dus als je nog geen ijkspuit hebt: meld je aan bij Evelien, emaarsen@rohamsterdam.nl zodat zij bij de leverancier een korting kan regelen.

Griepprik bij COPD
Hoewel het nut van de griepvaccinaties wordt betwist, lijkt er bij COPD-patiënten wel degelijk een reden te zijn om ze op te roepen: de kans op complicaties bij griep wordt erdoor verminderd.

Artikel in H&W: COPD is een indicatie voor griepvaccinatie, maar wat is het effect daarvan? Beschikbare trials laten zien dat griepvaccinatie late, griep gerelateerde COPD-exacerbaties vermindert. Bewijs voor het effect op sterfte ontbreekt echter, zo blijkt uit een recente Cochrane-review.

IMIS
IMIS heeft de inhoud van de scholingen gewijzigd. Vanaf 2019 zullen wij 2 keer per jaar een IMIS pakket aanbieden waarin aandacht voor: therapietrouw, medicatie en bijwerkingen, inhalatie instructie, nieuw op de markt, oefenen en evaluatie. De scholingseis wordt hiermee aangepast. Binnen 1 jaar na het starten van astma/COPD ketenzorg volgen de huisarts en POH de IMIS scholing. Hierna wordt deze 1 keer in de 3 jaar herhaald.

Er is dus geen IMIS I en 2 meer vanaf 2019.