Nieuwsbrief OPEN van de AHa

De Amsterdamse Huisartsen alliantie vraagt in deze nieuwsbrief speciale aandacht voor twee praktische online werksessies over de online inzage via het patiëntportaal bij laaggeletterde patiënten. De AHa doet dit in samenwerking met Pharos en een taalambassadeur van de Stichting ABC. De eerste werksessie is gepland op dinsdag 23 november 2021 en de vervolgsessie op dinsdag 15 februari 2022. Het is mogelijk om één of beide sessie(s) bij te wonen. Aanmelding kan via het adres open@rohamsterdam.nl.

Andere interessante items in de nieuwsbrief zijn: een algemene update van het project OPEN, een handige toolkit bij voorlichting aan patiënten over online inzage, een gratis werkconferentie ‘Digivaardig in de zorg’ en het OPEN Tevredenheidonderzoek.

Klik hier om de laatste editie van de Nieuwsbrief OPEN te lezen.