Nieuwe consultatievorm bij astma/COPD

De ROHA wil de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn blijven stimuleren en de kwaliteit van zorg voor de patiënten met astma en COPD borgen. De werkgroep astma/COPD is daarom uitgebreid met Marlise de Roos, longarts in het OLVG Oost en Esther Beemsterboer, longverpleegkundige in het OLVG West. Daarnaast krijgt Esther ook een belangrijke rol bij de consultaties in Collab.

Vanaf maandag 9 september kunnen de huisarts en POH in Collab de consultatie in eerste instantie sturen naar het astma/COPD expertteam, bestaande uit Barbara van Maanen-Thiel en Esther Beemsterboer dat de consultatievraag beantwoordt. Kunnen zij de vraag niet beantwoorden dan sturen zij deze door naar de longartsen, te weten Ruth Mies (OLVG West) en Ivonne Wilting (BovenIJ ziekenhuis).

Met deze werkwijze hopen wij het consulteren laagdrempeliger te maken en goed zicht te krijgen op de vragen die leven, zodat we er tijdens bijvoorbeeld scholingen aandacht aan kunnen besteden.

Consultatie is geschikt voor zowel diagnostische als therapeutische problemen waarbij verwijzing niet nodig of niet gewenst is; ook kan de vraag inhouden of verwijzing noodzakelijk is.  

BELANGRIJK: Om de vraag goed te kunnen beantwoorden heeft het expertteam wel voldoende informatie over de betreffende patiënt nodig. Deze informatie moet terug te vinden zijn in het dossier van de patiënt in Collab.

Voorwaarden voor consultatie: 

  • Complete anamnese met voorgeschiedenis, rookhistorie, comorbiditeit en medicatie. 
  • Door wie en wanneer is de diagnose astma respectievelijk COPD gesteld.
  • Een complete spirometrie die in te zien is inclusief het PDF; dus niet alleen getallen! 
  • Stel een duidelijke vraag: gaat het om medicatie-, diagnostisch- of behandeladvies of advies over al dan niet verwijzen? 

Voor vragen kan je terecht bij Evelien Maarsen, emaarsen@rohamsterdam.nl.

PS: tijdens de afwezigheid van Barbara van Maanen (13 september tot 7 oktober ) vangt Ruth Mies de eerste consultaties op.