Nieuwe stedelijke afspraak HVZ/CVRM: Angina pectoris bij niet- obstructieve coronair arteriën

Thoracale klachten zijn veelvoorkomend in de huisartsenpraktijk. Er is steeds meer inzicht gekomen in de verschillende uitingen van angina pectoris die ook zonder obstructieve coronairen kunnen optreden. Kenmerkend is dat in deze patiëntengroep vrouwen oververtegenwoordigd zijn.

Daarom is onder regie van Anilka Zwartjes, verpleegkundig specialist en in samenwerking met o.a. Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog bij Stichting Cardiologie Amsterdam en OLVG, de Stedelijke afspraak Coronaire vaatdysfunctie: Angina pectoris bij niet obstructieve coronairen ontwikkeld. In de STA wordt beschreven wanneer een patiënt verwezen kan worden en wat een huisarts voorafgaand al zelf kan adviseren om klachten te verminderen.

Deze STA is geschreven voor de cardiologen en huisartsen in de regio Amsterdam naar aanleiding van de Leidraad Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden die in 2020 is gepubliceerd door de werkgroep Gender van de NVVC.