Ondersteuning thuiswonende ouderen

Hoe krijg je als praktijk een compleet beeld van de zorg rondom ouderen? Goede samenwerking en afstemming is essentieel. De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ helpt bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen. 

Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen in de ouderenzorg op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

De handreiking is zeer informatief voor praktijken om zich een beeld te vormen hoe je de zorg rond ouderen vorm kan geven. Het is een dynamisch document. Een redactieraad zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt.

De handreiking is te vinden op de website van Beter Oud.