Nieuwe doseringen Dulaglutide (Trulicity GLP1-RA) vanaf mei beschikbaar

Bovenstaande pennen met 3,0 en 4,5 mg zijn beschikbaar vanaf 1 mei.

Dosering Dulaglutide (Trulicity)          

Startdosering: s.c. 1,5 mg 1×/week.

Indien nodig kan je de dosering van 1,5 mg 1×/week, na ten minste vier weken, verhogen naar 3 mg 1×/week. En vervolgens zo nodig, na ten minste vier weken, verhogen naar max. 4,5 mg 1×/week.

 

Resultaten

De hogere doseringen laten een verdere daling van het Hba1c zien van gemiddeld 1,7% bij 3,0 mg,  en 1,9% bij 4,5 mg. Verder is een daling van het gewicht van gemiddeld 3-5 kg het gevolg. Bij hogere Hba1c’s en bij mensen die zich goed aan de voedingsadviezen houden, worden vaak nog betere resultaten geconstateerd. Daarom blijft de aandacht voor deze voedingsadviezen van essentieel belang. Indien je de inzet van een GLP1-RA combineert met een verwijzing naar de diëtist worden ook betere resultaten gezien. Lees meer informatie hierover in de richtlijn (de nieuwste doseringen zijn hier nog niet in opgenomen).