Nieuwe DM-documenten op de website

Voor de keten diabetes zijn er diverse nieuwe en/of herziene documenten op de website geplaatst, te weten:

  • Landelijke transmurale werkafspraken nierschade
  • Herziene no show brief diabetes mellitus
  • Herzien stroomdiagram no show diabetes mellitus
  • Eetdagboek diabetes, te gebruiken door POH en diëtist en kan o.a. ingevuld worden op verzoek van de diëtist als een patiënt gaat starten met flexibele insulinetherapie.