Aan de slag astma/COPD

De (vervolg)datum voor de casuïstiekavond rondom astma/COPD is inmiddels bekend: woensdag 12 september. We adviseren deze interactieve scholing als duo, dus huisarts en praktijkondersteuner te volgen. Ook praktijken die spirometrie zelf uitvoeren zijn van harte welkom.

Woensdag 12 september staat een nieuwe casuïstiek avond rondom astma/COPD gepland. Voor alle praktijken die astma/COPD zorg bieden en spirometrie uitbesteden is dit een verplichte scholing.

Een interactieve scholing waarin je vragen en ervaringen met collega’s deelt. Aan de hand van door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek worden ins en outs rondom astma/COPD zorg en transmurale afspraken onder begeleiding van de longarts en kaderarts longziekten besproken. We adviseren deze scholing als duo, dus huisarts en praktijkondersteuner te volgen.

Ook huisartsen en praktijkondersteuners die spirometrie zelf doen in de praktijk, maar aanlopen tegen vragen en onduidelijkheden zijn uiteraard welkom bij deze scholing.

Dus schrijf je op tijd in.

Voor vragen kan je terecht bij Evelien Maarsen, emaarsen@rohamsterdam.nl