Nieuw in Amsterdam: Podotherapie Hermanns

Sinds kort is Podotherapie Hermanns in Amsterdam gestart op twee locaties – bij Gezondheidscentrum Amstelkwartier en Fysio Corpus Company in IJburg. Hier gaan zij zowel reguliere voetzorg leveren als voetzorg voor DM-patiënten.

Samenwerking
Een goede samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners is een van de speerpunten van Podotherapie Hermanns. Goede communicatie met andere zorgverleners binnen de keten is onmisbaar. Zo worden bijvoorbeeld vanuit het eigen ontwikkelde software-programma ‘PodoDynamics’ uitgebreide behandelverslagen gestuurd. Deze software is de basis om effectiviteit van bepaalde behandelingen op een onderbouwde cijfermatige manier aan te tonen. Zo wordt er continu bijgestuurd naar een steeds hogere kwaliteit van zorgverlening.

Kennisdeling
Naast het veilig communiceren van cliëntrapportages geeft Podotherapie Hermanns ook regelmatig lezingen aan pedicures, praktijkondersteuners, huisartsen en andere zorgverleners. Hierbij wordt kennis gedeeld over bijvoorbeeld behandelmethodes van de meest voorkomende voetklachten, hoe specifieke klachten het best kunnen worden aangepakt, technische ontwikkelingen in de sector en meer. Het doel hierbij is om de algehele (voet)zorg binnen Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Daarnaast gaat Hermanns middels de Hermanns Academy in de nabije toekomst scholing op het gebied van voetzorg geven, zowel voor podotherapeuten die intern werkzaam zijn evenals externe partijen zoals bijvoorbeeld pedicures en onderwijsinstellingen.

“Door interne innovatie en ontwikkeling, uitmuntende communicatie met onze collega zorgverleners, evenals de steun van ROHA hopen wij op een mooie samenwerking tussen alle schakels van de zorgketen in de regio Amsterdam!”

U kunt ons vinden op de volgende locaties:
Amstelkwartier: Amstelbeststraat 56/58
IJburg: Daguerrestraat 140

U kunt eenvoudig naar ons verwijzen via Caresharing of gewone zorg via Zorgdomein. Heeft u vragen, neem gerust een kijkje op onze website of neem contact op: telefoon 085 053 00 33 of email: info@depodo.@de_meij

Persbericht Podotherapie Hermanns