NHG-Standaard DM type 2 herzien

In het medicamenteuze stappenplan van de NHG-Standaard zijn beperkte wijzigingen aangebracht. Deze vervangt de versie uit 2013. Goed om even door te nemen!

Er zijn beperkte wijzigingen in het medicamenteuze stappenplan.

Gebruik van DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten kan overwogen worden als alternatief voor (intensiveren van) insuline bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde, als spuiten en zelfcontrole moeilijk uitvoerbaar zijn of als het vermijden van hypoglykemiëen van groot belang is. De rest van het stappenplan is eveneens opnieuw beoordeeld, waaronder de plaatsbepaling van NPH-insuline ten opzichte van de langwerkende insulineanalogen.

Lees verder via onderstaande link. Hier lees je bijvoorbeeld ook over de keuzetabel diabetes mellitus type 2 gebaseerd op de NHG-Standaard. Deze ondersteunt de POH/HA en patiënten om de behandelmogelijkheden te bespreken.

 https://www.nhg.org/actueel/nieuws/medicatieparagraaf-nhg-standaard-diabetes-mellitus-type-2-herzien