Naslagwerk over de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

In december en januari organiseerde de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) drie webinars over de nieuwe zorgmodule. Tijdens en naar aanleiding van deze webinars is een groot aantal vragen verzameld. De meest gestelde vragen zijn gebundeld en een groep experts heeft deze beantwoord. Van alle vragen en antwoorden is een overzichtelijk naslagwerk gemaakt.

Document lezen/ downloaden
Webinar bekijken