Longweetjes

Het registreren van exacerbaties is belangrijk. Waarom eigenlijk precies? En hoe doe je dat op een handige manier? Ook vertellen we je over de aankomende stedelijke scholing Astma en COPD en delen we enkele interessante artikelen met jullie.

Registreren exacerbaties van belang

Exacerbaties zijn lastig vast te leggen, omdat er geen ICPC-code voor is en huisartsen werken over het algemeen niet in Collab. Echter is het wel één van de weinige indicatoren die INEEN nog van ons vraagt in de ketenzorg COPD: het aantal patiënten met 2 of meer exacerbaties per jaar. Er is echter wel een oplossing voor goede registratie waar we jullie graag op wijzen.

Plan een week nadat de patiënt prednison en/of antibiotica heeft gekregen, of na ontslag uit het ziekenhuis, een controle op het spreekuur van de POH.

De POH noteert in Collab dat er een exacerbatie heeft plaatsgevonden.

DOEL van het post exacerbatie consult:

  1. Bespreek wat uitlokkende factoren geweest kunnen zijn
  2. Check therapietrouw en inhalatietechniek van de medicatie
  3. Bespreek hoe in de toekomst om te gaan met toenemende benauwdheid. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het longaanval actieplan van het Longfonds https://www.longfonds.nl/longaanval-actieplan-0

Gevaar van ernstige exacerbaties

Waarom is het zo belangrijk om exacerbaties te registreren en een actief beleid hierop te hebben? Herhaalde exacerbaties hebben een belangrijke impact op de kwaliteit van leven. Afgezien van de ernst van de benauwdheidsklachten en de versnelde achteruitgang van de longfunctie, blijkt dat de mortaliteit na ziekenhuisopnames voor ernstige exacerbaties zelfs hoger is dan die van een myocardinfarct, namelijk ca 16% in 2 jaar.

Niet voor niets wordt de term exacerbatie vertaald als “longaanval”, het is een ernstige situatie, die onze aandacht verdient. Reden genoeg om na zo’n aanval even een extra consult in te lassen en je patiënten te informeren over het belang van het op tijd contact opnemen bij toegenomen benauwdheid. Hier ligt een zeer belangrijke en uitdagende taak voor de POH!

Zie voor uitgebreide informatie over follow up na exacerbaties Hoofdstuk 24 van het Stedelijk Protocol. https://amsterdam-transmuraal.nl/system/ckeditor_assets/attachments/48/2016-10-13_Stedelijk_protocol_Astma_COPD_met_stroomschema.pdf

 

Reminder Lentebries

Op woensdagavond 6 maart is de scholing die de werkgroepen COPD-Astma samen met Elaa organiseren. Het programma en het aanmeldformulier staan op de website van Elaa. Klik hier om je aan te melden. Er zijn nog voldoende plekken bij de scholing.

De stedelijke scholing over Astma en COPD is een mooi moment om met elkaar naar de stedelijke transmurale afspraken te kijken, omdat alle Amsterdamse zorggroepen en ziekenhuizen zijn aangesloten bij het Transmuraal Platform Amsterdam en de meeste huisartsen een ketencontract Astma hebben afgesloten.

Waar gaat de scholing over?
Deze keer gaan we aandacht schenken aan de minder eenvoudige aspecten van Astma. Ook gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen rondom COPD en besteden we aandacht aan dubbeldiagnose en aan spirometrie (in de vorm van een masterclass). Tussen de workshops door is er tijd om overleg te plegen met uw regionale longarts.

 

Interessante artikelen

Met toestemming van de CAHAG mogen wij onderstaande interessante artikelen met jullie delen.

InhalatiecorticosteroïdenPalliatieve zorgVitamine D