Laatste informatie omtrent voeten en DM

  1. De presentatie Voetportaal naar aanleiding van de bijeenkomsten Voetzorg in januari en februari zijn hier terug te lezen. PPT Bijeenkomst POH-podotherapeuten DM-voetzorg 2015
  2. Naar aanleiding van vragen tijdens de bijeenkomsten rondom Voetzorg nog even de belangrijkste informatie over verwijzen bij verschillende zorgprofielen.
   Zorgprofiel 1:
   – rechtstreeks verwijzen pedicure
   – gaat van aanvullende verzekering, is niet onbeperkt, controle patiënt eigen verzekering
   – doorgeven aan pedicure: Simmsklasse/zorgprofiel en type DM
   Zorgprofiel 2 of hoger:
   – naar podotherapeut verwijzen via Caresharing
   – basisverzekering, gaat van eigen risico af
   – doorgeven via Caresharing: Simmsklasse/zorgrprofiel en type DM.
  3. Filmpje uitvoeren voetscreening https://www.nhg.org/voetonderzoek Let op: in het filmpje wordt nog gesproken over verwijzingen naar podotherapeut vanaf Simms 2. Dit is oude informatie en klopt niet meer.
  4. Ambulant podotherapeut: binnenkort zal je bij de podotherapeuten in Caresharing de naam van Jettie Klein zien staan, zij is ambulant podotherapeut en komt dus bij de mensen thuis. Wie kan je doorverwijzen? Patiënten die niet meer of moeizaam de deur uit kunnen.
  5. Voetscreeningsprotocol: hier wordt momenteel de laatste hand aan gelegd en zal spoedig op de website komen te staan.
  6. voetzorg