Laaggeletterdheid in de spreekkamer

Als huisarts en praktijkondersteuner kom je dagelijks in contact met patiënten die moeite hebben met het spreken, lezen en/of schrijven van de Nederlandse taal. Eén op de zes Amsterdammers is namelijk laaggeletterd en in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost is dit zelfs bijna bij één op de drie bewoners het geval. Laaggeletterdheid en daarmee samenhangende lage gezondheidsvaardigheden hebben invloed op de gezondheid. Vaak kunnen deze mensen hun weg niet goed vinden in de hulpverlening en vinden zij het moeilijk om de recepten en bijsluiters van medicijnen te lezen.

Toolkit voor huisartsen

Vanuit de huisartsenzorg kun je twee dingen doen in de omgang met laaggeletterde patiënten. Je kunt je eigen mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie aanpassen aan het vaardigheidsniveau van de laaggeletterden, en je kunt stimuleren dat laaggeletterde patiënten de Nederlandse taal (beter) leren. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft een toolkit gemaakt voor  huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Naast een checklist om laaggeletterdheid te herkennen, bevat de toolkit een checklist die handvatten geeft voor de communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.

Gratis taallessen gemeente Amsterdam

Ook kun je laaggeletterde patiënten op de hoogte brengen van de gratis taallessen van de gemeente Amsterdam. De meeste lessen zijn online. Op de website www.amsterdam.nl/taal staat waar mensen zich kunnen aanmelden.