Informatie van de CAHAG over spirometrie en hercertificatie Caspir

Aangezien wij en de CAHAG regelmatig vragen krijgen over het wel of niet weer opstarten van spirometrie in de huisartsenpraktijk, heeft de CAHAG zijn standpunten hierover nogmaals gedeeld.

  1. Het wordt afgeraden om spirometrie te verrichten in de huisartsenpraktijk.
  2. Wellicht is het in uw regio mogelijk om patiënten door te verwijzen voor diagnostische spirometrie in het ziekenhuis. Wees daar terughoudend in en gebruik deze mogelijkheid alleen in goed overleg met de longarts en als er klinische noodzaak bestaat.
  3. Behandel voorlopig de patiënten, bij wie u astma en COPD sterk vermoedt, als zodanig. Deze behandeling moet u zien als een pragmatische proefbehandeling en laat onverlet dat goede diagnostiek op een later tijdstip noodzakelijk blijft. Houd er rekening mee dat er overlap bestaat binnen het klachtenpatroon van COVID, astma en COPD.
  4. Probeer zo veel mogelijk de zorg voor patiënten met astma en COPD wel door te laten gaan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het digitale consult. Een webinar met tips voor de organisatie van dit consult is te vinden op de CAHAG-website.
  5. Laat de patiënt alleen de eigen medicatie gebruiken bij het controleren van de inhalatietechniek. Gebruik geen placebo. Er is goede ervaring met digitale ondersteuning in inhalatietechniek (videobellen of opgenomen filmpjes). Indien noodzakelijk kan de incheck DIAL gebruikt worden. Voorwaarden zijn dat voor elke patiënt een nieuw mondstuk met een eenwegklep gebruikt wordt en dat het apparaat voor en na elk gebruik aan de buitenzijde gedesinfecteerd wordt.
  6. De CASPIR-basiscursus is tot nadere orde uitgesteld. Wel vinden digitale nascholingsavonden plaats (module 6) en kunt u uw spirometriekennis up-to-date houden door deel te nemen aan CASPIR Online en/of de nieuwe versie van Module 1 (nogmaals) te doorlopen. U hoeft zich nu ook niet binnen drie jaar te hercertificeren. Deze termijn is verlengd met een jaar (of langer als dat door de pandemie noodzakelijk is).

Als de situatie rondom COVID-19 spirometrie in de huisartsenpraktijk weer toelaat, komen wij met een nieuw standpunt. Ondertussen heeft Welch Allyn wel linearisatiecodes beschikbaar voor het gebruik van een bacteriefilter. Dat is goed nieuws en praktisch wanneer we weer spirometrie kunnen uitvoeren.

Bron: https://www.cahag.nl/kennisbank/cahag-standpunten/standpunt-spirometrie-en-hercertificatie-caspir-04-mei-2021